Blog | Skripsi SI | Belajar HTML dan PHP | Kontak | Gmail | Uang Adsense
Audit Sistem Informasi
PMB Online STMIK Jabar 2022
STMIK JABAR
LP3I Tasikmalaya
STAI Al-Falah
Pengobatan Ruqyah
Belajar Pemrograman PHP, MySQL, Framework CI, Domain, Hosting, CMS Wordpress, Framework Laravel. Yang Penting ada menu DAFTAR ISI
Daftar Isi | Skripsi | B. Arab | Ruqyah | PrivacyPolicy | Inggris Arab

Friday, May 19, 2017

Fiksi Mini Bahasa Sunda Surat Cinta

Hello Katabah!
Berikut ini adalah fiksi mini edisi bahasa Sunda yang sudah dipublikasikan di grup FB Nyarios Sunda (Ngamumulé Basa Sunda). Tanggapannya lucuuu... hehe

# Surat Cinta Kanggo Mojang Kempot Damisna #

Kahatur Néng Nu Imut Kareueut,

Dumasar Kepmenristék DIKTI Nageri Katabah No. 7/Cinta/DIKTI/V/2017, Akang ngajengkeun proposal lamaran  kahatur mojang geulis tur daréhdéh nu kempot damisna. Mugia salira jembar manah kersa nikah sareng Akang saénggalna.


Perkawis eusi haté Akang parantos dilampirkeun dina jurnal ilmiah internasional nu dirojong ku kampus akreditasi A, widang Asmara.

Anapon judulna "Katresna Akang Mung Kanggo Salira: Analisis Dagdigdug Jantung Akang Nalika Ninggali Imut Kareueut, Damis Kempot sareng Soca Cureuleuk."

Pamugi jungjunan sareng keluargi teu kaabotan maparin SIM A (Surat Izin Micinta Anjeun) kanggo Akang nu moal tiasa walakaya pami kumelendang di ieu dunya tampa rindat salira.

Salam kadeudeuh nu nyangreud pageuh tina ati sanubari nu pangjerona. Haturnuhun.

Baktos Akang,
Udik

---
Nantikan kelanjutannya dalam kategori #TesisKareueut. Sekarang, Abah baru menulis cover tesisnya. Heuheu"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."
Youtube: Katabah Com: Menuju 1 jt Konten :)

No comments:

Post a Comment