Blog | Perum Subsidi Keren | Belajar HTML dan PHP | Kontak | Gmail | Uang Adsense
Audit Sistem Informasi
PMB Online STMIK Jabar 2023
STMIK JABAR
LP3I Tasikmalaya
STAI Al-Falah
Pengobatan Ruqyah
Daftar Isi | Skripsi SI | B. Arab | Sertifikat Komputer Internasional | PrivacyPolicy | Inggris Arab

Monday, March 6, 2023

Mubtada, Khabar, Isim, Fi'il

Contoh Mubtada Rafa' (Isim Mabni)

Isim mabni adalah kata benda yang harokat akhirnya tidak berubah-ubah. Bagi yang belum belajar Mubtada, boleh baca Definisi Mubtada dan Contohnya.

Dhomir

انا عربيّ

ana 'arobiyyun.

Saya orang Arab.

Ana adalah isim dhomir, artinya saya, merupakan mubtada dalam posisi rafa'.

*Dlomir mencakup 14, yakni huwa, huma, hum...sampai... ana, nahnu.


Isim Isyarah

هذا من فضل ربّي

hadza min fadhli robbi

Ini dari karunia Tuhanku.

hadza adalah isim isyarah/isyaroh, artinya ini, merupakan mubtada dalam posisi rafa'.

*Isim Isyarah meliputi hadza, hadzihi, dzalika, tilka, dll.


Isim Maushul

الّذي فاز بالجائزة له انتاج أدبيّ رائع

alladzi faza bil jaizati lahu intajun adabiyyun rai'un

Orang yang memenangkan penghargaan memiliki produksi sastra yang luar biasa.

alladzi adlaah isim maushul, artinya yang, merupakan mubtada dalam posisi rafa'.

*Isim maushul mencakup alladzi, allati, dll.

 

Isim Syarat

من يزرع يحصد

man yajro' yahshud

Barangsiapa menanam, dia akan memanen.

man adlaah isim syarat, artinya siapa atau barangsiapa, merupakan mubtada dalam posisi rafa'.


Ni'mah 35/*

Contoh Mubtada Tanda Rafa' (Isim Mu'rab)

Peran rafa' pada isim antara lain mubtada dan khabar. Begitu pula setiap isim yang mengikuti isim marfu'. Isim mu'rab adalah kata yang harokat akhirnya dapat berubah-ubah.

a. Mubtada atau subjek

1. Mubtada isim rafa di awal kalimat

Contoh

الذهب معدن

adz-dzahabu mu'dinun

Emas itu meleleh.

*Tanda rafa' pada mubtada adz-dzahabu adalah dlammah.

*Mubtada dan khabar merupakan sebuah pola kalimat. Jadi, jangan sampai diartikan seperti frase, misal emas yang meleleh, tapi emas itu meleleh; bukan Ahmad yang cerdas, tapi Ahmad itu cerdas.


القاضيان يحكمان بالعدل

alqhodiyani yuhkimanin bil'adli

Kedua hakim itu menghakimi dengan adil.

*Mubtada: alqhodiyani, tanda rafa': alif lam karena alqhodiyani termasuk mutsanna (dua).

*Jika mubtada mutsanna, maka khabar harus mutsanna.


الّاعبون متنافسون

al-la'ibuna mutanafisuna

Para pemain itu saling berlomba.

al-la'ibuna merupakan mubtada yang dirafakan dengan huruf waw dalam bentuk jamak mudzakar salim.الشركاء متّفقون

 asy-syurokau muttafiquna

Para peserta itu sepakat.

syurokau merupakan mubtada yang dirafakan dengan sakal dlammah dalam bentuk jamak taksir.الممرّضات رحيمات
almumarridhotu rohimatun

Para juru rawat itu sangat sayang.

almumarridhotu merupakan mubtada yang dirafakan dengan sakal dlammah dalam bentuk jamak muannats salim.

Ni'mah 34/


*

Contoh Khabar Muqoddam dan Mubtada Muakhor

Biasanya, mubtada terletak di awal kalimat sebelum khabar. Tapi kadang-kadang, ada mubtada terletak setelah khabar yang biasa disebut "khabar muqoddam (di awal), mubtada muakhor (di akhir)."

Contoh

في الفصل المشرف

fi alfashli almusyarofu

Di dalam kelas ada pengawas.


fi alfashli termasuk khabar muqoddam.
almusyarofu termasuk mubtada muakhor.

 

في الحديقة  بستاني

fi alhadiqoti bustaniyun

Di kebun ada petani.


fi alhadiqoti: khabar muqoddam

bustaniyun: mubtada muakhor.


*

Contoh Mubtada Khabar: Mufrod, Tatsniyah, Jamak


Walaupun seringkali disebut sekaligus "Mubtada Khabar", tapi sebenarnya itu terpisah, yakni Mubtada dan Khabar. Ini merupakan salah satu pola kalimat dalam bahasa Arab. 

Bila hendak membaca dulu pengantarnya (dasar dan awal), silakan baca Contoh Kalimat Mubtada Khabar.

Pola Kalimat  Mubtada Khabar

Keduanya harus ditulis selaras antara lain:

a. Jika mubtadanya mufrod (tunggal), maka khabarnya mufrod juga.

b. Jika mubtadanya tatsniya/mutsanna (dua), maka khabarnya tatsniya juga.

c. Jika mubtadanya jamak (lebih dari dua), maka khabarnya jamak juga.

 

Contoh  Mubtada Khabar

Mufrod

المحامي ذكيّ

almuhamiyun dzakiyyun

Seorang pengacara itu cerdas.


Mutsanna

المحاميان ذكيّان

almuhamiyani dzakiyyani

Dua orang pengacara itu cerdas.

 

Jamak

 المحاميون ذكيّون

almuhamiyuna  dzakiyyuna

Para pengacara itu cerdas (lebih dari dua pengacara).

 *

 Contoh Kalimat Mubtada Khabar dan Definisi


Pengertian Mubtada dan Khabar

Mubtada adalah isim yang dibaca rafa' yang terhindar dari amil lafzhi. Sedangkan Khabar adalah isim yang dibaca rafa' yang disandarkan pada mubtada.

Definisi lain, mubtada adalah isim marfu' yang berperan sebagai pokok kalimat, sedangkan khabar atau khobar adalah isim marfu' yang menjelaskan tentang mubtada. Istilah saya, khabar merupakan penjelas dari Mubtada.

1. Mubtada dan khabar sama-sama harus berharkat dlammah.

2. Jika mubtada mufrad, maka khabar harus mufrad. 

3. Jika mubtada mudzakar, maka khabar harus mudzakar.

4. Mubtada harus ma'rifah, seperti diawali alif lam, nama orang, tempat, isim yang berfungi sebagai isyarat.

5. Khabar boleh isim ma'rifah, boleh nakirah.

 

Contoh Mubtada dan Khabar

احمد قائم

Ahmad qoimun

Ahmad berdiri


احمدان قائمان

Ahmadani qoimani

Dua Ahmad berdiri

 

احمدون قائمون

Ahmaduna qoimuna

Ahmad-Ahmad berdiri (Ahmadnya lebih dari dua orang)

 

Dari contoh di atas, Ahmad, Ahmadani, dan Ahmaduna termasuk mubtada, sedangkan qoimun, qoimani, dan qoimuna termasuk khabar.

 

الطبيب جالس

ath-thobibu jalisun

Seorang dokter (laki-laki) duduk.


الطبيبان جالسان

thobibani jalisani

Dua orang dokter (laki-laki) duduk 


الأطباء جالسون

al athibau jalisuna

Para dokter (laki-laki) duduk.


الطيار ذكي

ath-thoyaru dzakiyun

Seorang pilot itu cerdas.


الطياران ذكيان

ath-thoyarani dzakiyani

Dua orang pilot itu cerdas


الطيارون أذكياء

ath-thoyaruna adzkiyau

Para pilot itu cerdas


Apa Yang Dimaksud Khabar Muqoddam dan Mubtada Muakhor?

Adalah mubtada diletakkan setelah khabar. Sedangkan contoh-contoh di atas pada awal tulisan ini, mubtada terletak di awal kalimat atau sebelum khabar.

Contoh khabar muqoddam:

على المنضدة كتاب

'ala almindhodati kitabun

Di atas meja ada buku.


على الشجرة طائر

'ala asy-syajaroti thoriun

Di atas pohon ada burung.


في الكهف ثعبان

Fil alkahfi tsu'banun

Di dalam goa ada ular.

 

Mubtada Muqoddam dan Khabar Muakhor

Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, pola ini yang sering saya jumpai. Saya coba ubah dari contoh khabar muqoddam:

كتاب على المنضدة

kitabun 'ala almindhodati

Buku ada di atas meja.

 

طائر على الشجرة

thoriun 'ala asy-syajaroti

Burung ada di atas pohon.

 

 ثعبان في الكهف

tsu'banun fil alkahfi

Ular ada di dalam goa.

 

Khobar Bentuk Jumlah Fi'liyah: Mufrod, Mutsanna, Jamak

 صياد سبح

shoyadun sabaha

Seorang nelayan telah berenang.


صيادان سبحا

shoyadani sabaha

Dua orang nelayan telah berenang.

 

 صيادون سبحوا

shoyaduna sabahu

Para nelayan telah berenang.

 

Khabar Mufrod

القرد تسلق

alqirdu tasalaqo

Seekor kera memanjat

 

القرد ركض

alqirdu rokadho

Seekor kera berlari.


السنجاب قفز

alsinujabu qofaza

Seekor tupai melompat.

 

السنجاب لعب

 alsinujabu la'ibu

Seekor tupai bermain.


هو لعب

huwa la'ibu

Dia (laki-laki) telah bermain.


Khabar Mutsanna/Tatsniyah 

هما لعبا

huma la'iba

Mereka berdua (laki-laki) telah bermain

 

 ولدان لعبا

waladani la'iba

Dua orang anak (laki-laki) telah bermain.


Khabar Jamak

هم لعبوا

huma la'ibu

Mereka telah bermain.


الأولاد لعبوا

alauladu la'ibu

Anak-anak (laki-laki) itu telah bermain.

*

Fi'il Ditinjau Dari Waktunya: Contoh Madhi, Mudhari' dan Amar

Fi'il dibagi menjadi tiga, yakni:
1. Fi'il madhi (telah), yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan.
2. Fi'il mudhori' (sedang/akan), yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang/akan dilakukan.
3. Fi'il amar (perintah), yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah.

Perubahan pada ketiga fi'il di atas dipengaruhi oleh isim dhommir (kata ganti) yang 14, mulai huwa (dia seorang laki-laki) sampai nahnu (kami).

Contoh Perubahan Fi'il Madhi

نظر

nadloro
melihat 

Dari kata di atas dapat diubah sesuai isim dlommirnya sebagai berikut:

هُوَ نَظَرَ

هُمَا نَظَرَا

هُمْ نَظَرُوْا


هِيَ نَظَرَتْ

هُمَا نَظَرَتَا

هُنَّ نَظَرْنَ


اَنْتَ نَظَرْتَ

اَنْتُمَا نَظَرْتُمَا

اَنْتُمْ نَظَرْتُمْ


اَنْتِ نَظَرْتِ

اَتُمَا نَظَرْتُمَا

اَنْتُنَّ نَظَرْتُنَّ

 

اَنَا نَظَرْتُ

نَحْنُ نَظَرْنَا 

 

Contoh Perubahan Fi'il Mudhori'

هو يَنْظُرُ

هما يَنْظُرَانِ

هم يَنْظُرُوْنَ


هي تَنْظُرُ

هما تَنْظُرانِ

هنّ يَنْظُرْنَ


انت تَنْظُرُ

انتما تَنْظُرانِ

انتم تَنْظُرُونَ


انت تَنْظُرِيْنَ

اتما تَنْظُرَانِ

انتنّ تَنْظُرْنَ

 

انا اَنْظُرُ

نحن نَنْظُرُ

 


Contoh Perubahan Fi'il Amar

انت اُنْظُرْ

انتما اُنْظُرَا

انتم اُنْظُرْوْا


انت اُنْظُرِيْ

اتما اُنْظُرَا

انتنّ اُنْظُرْنَ


Untuk fi'il amar hanya ada perubahan 6 bentuk (enam isim dlomir) karena perintah itu ditujukan pada orang kedua (yang diajak lawan bicara), seperti kamu, kalian, dll.


Perubahan kata di atas biasa dikenal saat kita belajar tashrif. Tentu saja perubahannya lebih banyak di pelajaran tashrif (sharaf).

 Tashrif bangsa tiga huruf di atas (kata kerjnya terdiri atas 3 huruf) memiliki bentuk kata sebanyak 6. perubahan

*

Isim Ditinjau Dari Bilangannya: Contoh Mufrad, Mutsanna, Jamak

Pembagian Isim

Ditinjau dari bilangannya, isim terbagi menjadi tiga, yakni:
1. mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna satu
2. mutsana/tatsniyah, yaitu isim yang menunjukkan makna dua
3. jama', yaitu isim yang menunjukkan makna banyak (lebih dari dua)

Sementara itu, jama' terbagi menjadi:
1. jama' mudzakar salim, yaitu isim jama' yang menunjukkan makna laki-laki banyak dengan pola diakhiri huruf wawu dan nun.

2. jama' muannats salim, yaitu isim jama' yang menunjukkan makna perempuan banyak dengan pola diakhiri huruf alif dan ta'.

3. jama' taksir yaitu isim jama' yang menunjukkan makna banyak untuk laki-laki atau perempuan, tidak ada pola sedikit, tidak ada rumus sedikit, alias perubahannya tak beraturan, dan pola perubahannya banyak.

Contoh Jama' Mudzakar

1. Mufrad

عالم

'alimun
seorang sarjana

2. Mutsanna

عالمان

'alimani
dua orang sarjana

Pola perubahannya:
a. menambah huruf alif dan nun di akhir kata
b. mengganti sakal akhir mufrad dari tanwin dlommah menjadi fathah ("alim-un" menjadi "alim-ani")

3. Jama' Mudzakar Salim

عالمون

'alimuna
sarjana-sarjana (lebih dari satu)

Contoh Jama' Muannats Salim

1. Mufrad

سيّارت

sayyarotun
sebuah mobil

2. Mutsanna

سيّارتان

sayyarotani
dua buah mobil

Pola perubahannya:
a. menambah huruf alif dan nun di akhir kata
b. mengganti sakal akhir mufrad dari tanwin dlommah menjadi fathah ("sayyarot-un" menjadi "sayyarot-ani")

3. Jama' Muannats Salim

 سيّارات

sayyarotun
mobil-mobil (lebih dari dua)

Contoh Jama' Taksir

1. Mufrad

حجر

hajarun
sebuah batu

2. Mutsanna

حجران

hajarani
dua buah batu

Pola perubahannya:
a. menambah huruf alif dan nun di akhir kata
b. mengganti sakal akhir mufrad dari tanwin dlommah menjadi fathah ("hajar-un" menjadi "hajar-ani")

3. Jama' Taksir

 احجار

ahjarun
batu-batu (lebih dari dua)

 *

Mengubah Jumlah Fi'liyah ke Ismiyah dan Sebaliknya

Apa Itu Jumlah Fi'liyah?

Contoh Jumlah Fi'liyah Fi'il Mudhori

ينظر احمد الى البركة

yandhuru Ahmad ila albarkati

Ahmad melihat ke kolam.

*yandhuru artinya sedang/akan melihat

 

Contoh Jumlah Fi'liyah Fi'il Madhi

نظر أحمد إلى البركة

nadhoro Ahmad ilal albarkati

Ahmad telah melihat ke kolam. 

*nadhoro artinya telah melihat.

 

Kaidah Jumlah Fi'liyah

Ciri Jumlah Fi'liyah

1. Diawali fiil (kata kerja)
2. Mengandung makna perbuatan
3. Mengandung keterangan waktu
4. Memiliki pola fi'il + fa'il (pelaku/subjek) atau maf'ul bih (objek)

 

Apa Itu Jumlah Ismiyah?

Contoh Jumlah Ismiyah

Kaidah Jumlah Ismiyah

Ciri Jumlah Ismiyah

1. Diawali isim (kata benda)
2. Terdiri atas mubtada khabar
3. Mubtada dan khabar harus sesuai jenis dan bilangannya
4. Mubtada berupa isim ma'rifat
5. Mubtada di awal kalimat.

Contoh Perubahan Dari Fi'liyah ke Ismiyah 

 Ismiyah

احمد يرجع من المدرسة

Ahmad yarji'u minal madrosati

Ahmad pulang dari sekolah. 


Fi'liyah

يرجع احمد من المدرسة

yarji'u Ahmad minal madrosati

Ahmad pulang dari sekolah.

 

*Perubahannya tampak pada posisi kata "yarji'u".

 

Contoh Perubahan Dari Ismiyah ke Fi'liyah

Ismiyah

 احمد يرفس الكرة

Ahmad yarfusu alkurota

Ahmad menendang bola.


Fi'liyah

يرفس احمد الكرة 

yarfusu Ahmad alkurota

Ahmad mendang bola.

 

*Perubahannya tampak pada posisi kata "yarfusu".


Insyaallah akan dibuatkan contoh dalam fi'il madhi.

*

Isim Ditinjau Dari Jenisnya: Contoh Mudzakar dan Muannats

Definisi

Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda. Ditinjau dari jenisnya, isim dibagi menjadi isim mudzakar dan isim muannats. 

Isim mudzakar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki.

Isim muannats adalah isim yang menunjukkan arti perempuan.


Isim Mudzakar

Dari contoh kata-kata mudzakar di bawah ini, ada bentuk muannats-nya yang dapat dilihat pada subbahasan Isim Muannats pada halaman ini.

تِلْمِيْذٌ
Guru (laki-laki)
 
فَيْلَسُوْفٌ
Filsuf (laki-laki)
 
زَارِعٌ
Petani (laki-laki)
 
صَيَّادٌ
Nelayan (laki-laki)
**
Mudzakar yang berupa benda tidak memiliki bentuk muannats-nya seperti contoh di bawah ini. 
 
الْفُوْلَاذُ

Baja

حَجَرٌ

Batu


Isim Muannats

تِلْمِيْذَةٌ

Guru (perempuan)
 
فَيْلَسُوْفَةٌ
Filsuf (perempuan)
 
زَارِعَةٌ
Petani (perempuan)
 
صَيَّادَةٌ
Nelayan (perempuan)
 
 
Muannats yang berupa benda tidak memiliki bentuk mudzakar-nya seperti contoh di bawah ini. 
سَبُّوْرَةٌ
Papan tulis
 
 زَهْرَةٌ
Bunga
 
 

Bagaimana Cara Mengubah Isim Mudzakar Menjadi Muannats?

Biasanya, caranya adalah dengan menambahkan ta marbuthah dan tanwin dlammah (ٌة) pada isim yang akan dijadikan muannatas. Kemudian, harakat sebelum huruf ta marbuthah yang pada saat masih jadi mudzakar berharokat tanwin dlammah, sekarang ubah menjadi harakat fathah. Silakan perhatikan lagi contoh-contoh mudzakar dan muannats di atas.

 


"Investasi Emas dan Reksadana, Untung Mana?."
Youtube: Katabah Com: Menuju 1 jt Konten :)

No comments:

Post a Comment