Blog | Perum Subsidi Keren | Belajar HTML dan PHP | Kontak | Gmail | Uang Adsense
Audit Sistem Informasi
PMB Online STMIK Jabar 2023
STMIK JABAR
LP3I Tasikmalaya
STAI Al-Falah
Pengobatan Ruqyah
Daftar Isi | Skripsi SI | B. Arab | Sertifikat Komputer Internasional | PrivacyPolicy | Inggris Arab

Tuesday, January 24, 2017

Tata Bahasa Arab Dasar Pilihan Daftar Isi

Hello Katabah!
Untuk mengurangi kesalahan tutorial bahasa Arab pada posting yang update tiap hari - seperti salah ketik, maka Abah sajikan tutorial bahasa Arab dasar edisi pilihan berikut ini:


Isim Ditinjau Dari Jenisnya: Mudzakar dan muannats
Isim Ditinjau Dari Bilangannya: Mufrad, Mutsanna, Jamak
Fi'il Ditinjau Dari Segi Waktunya: Madhi, Mudhari' dan Amar
Huruf, antara lain huruf jar

Bina' (Mabni) dan I'rab (Mu'rab): Marfu', Manshub dan Majrur
Jumlah Ismiyah
Jumlah Fi'liyah
Syibhul Jumlah
Maf'ul: Obyek

Dhomir: Kata Ganti (huwa, huma, dst.)
Naibul Fa'il: Kata Kerja Aktif dan Pasif
Kana, Inna dan Saudaranya (Baru ada contoh Kana)
Bina dan I'rabnya Fi'il Mudhari'
Na'at dan Man'ut
Idhafah

Isim Ditinjau Dari Istilahnya: Jamid dan Musytaq
Hal
Tamyiz
Nida: Kata Seru
Istitsna: Kecuali

Isim Isyarah: Kata Penunjuk
Isim Maushul: Kata Sambung
Asy-Syarth
Badal: Pengganti, Penjelasan Kedua
Taukid: Penguatan

Kalimat Yang Mempunyai Kedudukan Dalam I'rab
Kalimat Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Dalam I'rab
I'lal

#
Kalam: Isim, Fi'il dan Huruf
I'rab Pada Fi'il, Pada Isim
Ciri-Ciri I'rab
Lafadh Yang Mu'rab
Pembagian Fi'il
Amil Fi'il Mudhari'
Isim Yang Dibaca Rafa'

Amil Pada Tarkib Mubtada Khabar
Na'at: Kata Sifat, Penjelasan Kedua
Isim Ma'rifat
Isim Nakirah
'Athaf

Isim Yang Dibaca Nashab
Maf'ul Bih
Mashdar
Dlaraf Zaman
Dlaraf Makan

La an-Nafiyah lil-Jinsi
Munada
Maf'ul min Ajlih
Maf'ul Ma'ah
Manshubatul Asma Yang Terakhir
Isim Yang Dibaca Jar

#
Fa'il
Naibul Fa'il
Mubtada dan Khabar, Banyak Penjelasan Tentang ini
Amil Nawasikh


#
Link aktifnya akan update bertahap ya... :)
Apabila hendak bertanya, silahkan hubungi Abah via WA pada halaman Profile"Investasi Emas dan Reksadana, Untung Mana?."
Youtube: Katabah Com: Menuju 1 jt Konten :)

No comments:

Post a Comment